Ký giả Úc gây quỹ giúp bốn em nhỏ Việt Nam

Một chiếc thuyền của người vượt biên từ Sri Lanka đến Úc, neo tạm tại bờ biển Lhoknga, tỉnh Aceh hôm 14/6/2016. Your browser does not support the audio element. Qua thông tin về những thuyền nhân Việt Nam tìm quy chế tị nạn ở Úc, phải chịu án tù …

Read More »