Phát hiện 5 bệnh nguy hiểm nhờ khám mắt

Theo Reader’s Digest, mắt là bộ phận duy nhất giúp bác sĩ có thể nhìn thấy thần kinh và mạch máu nên thông thường, một số bệnh nguy hiểm có thể được phát hiện đầu tiên thông qua kiểm tra mắt. Ung thư Joseph Pizzimenti, giáo sư chuyên khoa mắt thuộc …

Read More »